(+84.296) 3835 461

Gạo lức Japonica xuất khẩu

Chỉ tiêu chất lượng:

  • Độ ẩm: tối đa 15,5%
  • Tấm: tối đa 5%
  • Hạt hư: tối đa 1%
  • Xanh non: tối đa 8%
  • Tạp chất: tối đa 0,5%
  • Thóc: tối đa 10 hạt/kg

Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm: tối đa 15,5%. Tấm: tối đa 5%. Hạt hư: tối đa 1%. Xanh non: tối đa 8%

Download PDF


Quốc Lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam - Tel: +84-296-3835461 / 3835462 - Fax: +84-296-3835460 - Email:

info@angimex-kitoku.com.vn

Copyright © 2014 ANGIMEX-KITOKU. All rights reserved.