(+84.296) 3835 461

Chính sách nhân sự

Công Ty TNHH Angimex-Kitoku (AKJ) luôn khẳng định nhân sự là nền tảng quan trọng góp phần cho thành tựu và phát triển của công ty. Trong suốt chặng đường hơn 25 năm phát triển, AKJ luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp của từng cá nhân đối với công ty. Chúng tôi cũng tạo ra một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, công bằng và bình đẳng, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển tiềm năng của bản thân. AKJ đã thiết lập chính sách đào tạo nhân tài, các cá nhân có tiềm năng sẽ được công ty bồi dưỡng, đào tạo, gửi đi thực tập tại Nhật Bản giúp nhân viên phát triển toàn diện. Một lần nữa, chúng tôi tin rằng nguồn nhân lực luôn là tài sản quý báu mà công ty có được trên bước đường thành công của mình.


Quốc Lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam - Tel: +84-296-3835461 / 3835462 - Fax: +84-296-3835460 - Email:

info@angimex-kitoku.com.vn

Copyright © 2014 ANGIMEX-KITOKU. All rights reserved.