(+84.296) 3835 461

Giấy chứng nhận chất lượngChứng nhận BRC Food Chứng nhận FSSC 22000

 

 

 


 

Chứng nhận ISO 9001


Quốc Lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam - Tel: +84-296-3835461 / 3835462 - Fax: +84-296-3835460 - Email:

info@angimex-kitoku.com.vn

Copyright © 2014 ANGIMEX-KITOKU. All rights reserved.