(+84.296) 3835 461

Giấy chứng nhận chất lượngChứng nhận BRC Food Chứng nhận ISO 9001

 

Chứng nhận FSSC 22000


Quốc Lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam - Tel: +84-296-3835461 / 3835462 - Fax: +84-296-3835460 - Email:

info@angimex-kitoku.com.vn

Copyright © 2014 ANGIMEX-KITOKU. All rights reserved.