Xuất khẩu

Hơn 20 năm thành lập và phát triển, Công ty TNHH Angimex-Kitoku (AKJ) luôn không ngừng đầu tư, nâng cấp trang thiết bị sản xuất nhằm nâng cao chất lượng hạt gạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của thị trường thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Úc, New Zealand, Singapore, Malaysia, Hong Kong,…


MỘT SỐ SẢN PHẨM GẠO XUẤT KHẨU: